Persoana responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă este …
Temei legal: Legea 52/2003 republicată cu modificările ulterioare, privind transparenţa decizională în administraţia publică.

În conformitate cu prevederile art. 13 din legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Comunei Sulița, județul Botoşani prezintă următoarele rapoarte:


Informări proiecte de hotărâri cu caracter normativ
Informări dezbateri publice