Persoana responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă este Manuca Cristina
Temei legal: Legea 52/2003 republicată cu modificările ulterioare, privind transparenţa decizională în administraţia publică.

În conformitate cu prevederile art. 13 din legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Comunei Sulița, județul Botoşani prezintă următoarele rapoarte:

Informări proiecte de hotărâri cu caracter normativ sau informări dezbateri publice puteti vizualiza aici.