Raport de activitate viceprimar

 

Raport de activitate al Comisiei de specialitate

Raport de activitate consilieri locali

Raport anual privind starea economică, socială și de mediu a comunei Sulița