Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgenta a fost înființat în anul 2005 în conformitate cu prevederile Legii 481/2004 privind protecția civila, republicata, ale Ordonanței Guvernului nr. 88/2001, privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgenta și în baza dispozițiilor art. 13, litera ‘d’ și ‘e’ si art. 14 literele ‘b’ și ‘i’ , din Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările  și completările ulterioare.

 

 

              Potrivit legislației în vigoare S.V.S.U. Sulița va deveni un serviciu de tip V2 format dintr-un șef serviciu, compartiment pentru prevenire, gupa de intervenție care încadrează autospeciala de stingere cu apa și spuma, 2 echipe specializate pentru avertizare – alarmare – căutare – deblocare  – salvare – evacuare, cu atribuții în cazul situațiilor de urgenta determinate de tipurile de risc identificate și atelier de reparații.