Începând cu 01 ianuarie 2016 a intrat in vigoare Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

Printre multele modificări aduse impozitelor și taxelor locale de către noul Cod Fiscal față de prevederile obligatorii în 2015 se numără și următoarele.

Dacă prin prevederile fostului Cod Fiscal terenul de sub clădiri era scutit de impozit începând cu anul 2016, noul Cod Fiscal prevede obligația plății impozitului pe teren inclusiv pentru suprafețele de teren ocupate de clădiri. Această modificare face ca impozitul pe terenul intravilan să nu poată fi corect calculat în lipsa informațiilor privind suprafața construită a clădirilor (”talpa la sol”).

Rugăm proprietarii de clădiri aflate pe raza teritorială a comunei Șelimbăr să comunice compartimentului taxe si impozite informații privind suprafața de teren ocupată de clădiri, astfel încât impozitul datorat să fie actualizat până la data la care contribuabilul intenționează să-l plătească (termen de plată transa I : 31.03.2016).

O altă modificare adusă de noul Cod Fiscal începând cu anul 2016 este clasificarea clădirilor in “rezidențiale”, “nerezidențiale” și “mixte”. Corelativ, noul Cod Fiscal, impune proprietarilor de clădiri persoane fizice, obligația de a declara, până cel târziu la data de 29.02.2016, clădirile “nerezidențiale” sau “mixte” pe care le au in proprietate. Pentru cladirile nerezidențiale, aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se va calcula ca procent (0,2%) din:

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

Pentru a evita drumuri inutile la sediul nostru vă rugăm să aveți în vedere ca declarația prevăzută de noul Cod Fiscal va fi însoțită de documentul care atestă valoarea clădirii nerezidentiale, în caz contrar noul Cod Fiscal prevăzând o cotă de impozitare mai mare a clădirii nerezidențiale  (2%) aplicată valorii impozabile a unei clădiri rezidențiale echivalente.

Tot începând cu 1 ianuarie 2016 a intrat în vigoare și Legea 207/2015 privind noul Cod de Procedură Fiscală.

Vestea buna adusă de Legea 207/2015 este înjumatățirea penalităților de întarziere (0,1% pentru fiecare lună de întârziere față de 0,2%/lună în 2015).

Nu insistam asupra acestei modificări, pentru că ea se aplică rar contribuabililor comunei Șelimbăr, în majoritate covârsitoare, buni platnici, lucru pentru care vă  mulțumim!!

Insistăm însă asupra ordinii de stingere a datoriilor conform căreia, indiferent de taxa/impozitul pe care intenționați să îl achitați, suma platită de dumneavoastră va stinge, cu prioritate, eventualele amenzi cu care figurați în debit.

Vă rugăm să întelegeți ca aceasta ordine de stingere a datoriilor este obligatorie, impusă de Codul de Procedura Fiscala, si prestabilita in programul informatic de taxe si Impozite.

Prin Hotararea privind taxele si impozitele locale pe anul 2016, Consiliul Local Selimbar, la propunerea autoritatii executive, a incercat sa acopere (prin reducerea cotelor de impozitare si alegerea de valori cat  mai reduse, din plaja oferita de noul Cod Fiscal, si de asemenea prin renuntarea la posibilitatea de a mari cu pana la 50% valorile maxime prevazute de Codul Fiscal) cresterea valorilor impozabile pe metru patrat a cladirilor, impozitarea unor suprafete de teren scutite de impozit de vechiul Cod Fiscal, etc.

(Prin modificarea HCL nr..94/2015 prin HCL. Nr.99/2015 chiar am micșorat cotele de impozitare pe clădiri la persoane fizice, stabilite initial la același nivel cu cele aplicate in 2015 aducându-le   la minimul permis de noul Cod Fiscal.)

Cu toate acestea, în funcție de componența masei impozabile a fiecărui contribuabil, prevederile obligatorii introduse de noul Cod Fiscal, prevederi cu pretenție de “relaxare fiscală” vor conduce, uneori, la o creștere a sumei totale plătite de contribuabil, lucru pe care îl regretăm!

Văzând modificările menționate mai sus care necesită, fiecare, preluarea și verificarea de acte si detaliate modificări în specificațiile aferente masei impozabile, precum și cele aferente schimbării zonării la nivelul comunei Șelimbăr vă rugăm să aveți înțelegere față de noi, funcționarii mult prea puțini pentru o comună care a crescut așa de mult și să ne acordați favoarea de a avea răbdare în cazul în care procesul de actualizare a datelor în vederea plății impozitelor necesită timpi de așteptare.

Vă multumim pentru înțelegere!

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_227_2015.htm#T9C2

Aceste informații vor fi afișate și la afișierul de la sediul nostru.

Pentru că știm ca termenul de depunere a documentelor necesare operării modificărilor menționate este relativ scurt și că este important ca acestea să fie realizate înaintea achitării de către dumneavoastră a impozitelor locale, pentru a evita eventualele sume rămase neachitate după termenele de plată, care ar produce penalități, legale v-am fi recunoscători dacă ați putea, prin discuții cu vecini, prieteni sa ne ajutați în demersul nostru de a face cunoscute aceste informații tuturor contribuabililor comunei Șelimbăr.