Localitatea Suliţa se află situată în partea sudică a judeţului Botoşani, la distanţa de 25 km de centrul de judeţ. Fostele localităţi târgul Suliţa şi satul Suliţoaia formează în prezent o sigură unitate administrativă sub denumirea de satul Suliţa. Fostul târg este aşezat pe culmea şi botul unui deal, ce se termină la confluenţa pârâului Burla, numit de localnici Ursoaia, cu râul Sitna.
Fostul sat Suliţoaia este asezat pe coasta unui deal ce prezintă numeroase denivelări de teren, din care cauză sistematizarea lui este imposibilă. Acest aspect a facut ca satul să fie pus sub interdicţie din anul 1968. Prin satul Suliţa curge pârâul Burla, care se varsă în râul Sitna si trece drumul judetean nr. 297. Localitatea Sulita este asezata între iazul Dracşani (V), dealul Cheliş (E), şi pârâul Burla (S) şi are altitudinea maximă 120m. Suliţa are în apropierea sa trei sate, două făcând parte din aceeaşi comună. În partea de nord comuna Suliţa se mărgineşte cu satul Cerchejeni din comuna Blândeşti, la sud cu satul Cheliş, iar la sud-vest cu satul Dracşani.