„În comunele unde am fost prezenți cu caravana mobilă procentul a evoluat pozitiv”