A N U N Ţ U R I

 

I. ANUNT DE LICITATIE - Concesiune teren in suprafata de 2,78 ha teren pentru realizarea unor investitii de interes local, situata in p.c. A 931 - 1, extravialnul loc. Sulita, domeniul privat al comunei

II. ANUNT DE LICITATIE - Concesiune teren in suprafata de 2,78 ha teren pentru realizarea unor investitii de interes local, situata in p.c. A 931 - 2, extravialnul loc. Sulita, domeniul privat al comunei

III. ANUNT DE LICITATIE - Concesiune teren in suprafata de 2,78 ha teren pentru realizarea unor investitii de interes local, situata in p.c. A 931 - 3, extravialnul loc. Sulita, domeniul privat al comunei

IV. ANUNT DE LICITATIE - Concesiune teren in suprafata de 2,78 ha teren pentru realizarea unor investitii de interes local, situata in p.c. A 931 - 4, extravialnul loc. Sulita, domeniul privat al comunei

V. Anunt - In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2) si H.G. nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, Primaria Comunei Sulita, judetul Botosani, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacanta de CONSILIER ASISTENT (CONTABIL) - "Compartimentul Buget-finante taxe si impozite locale"

Concursul va avea loc la sediul Primariei Comunei Sulita, judetul Botosani, in data de 3 iulie 2018, ora 10.00 - proba scrisa si in data de 5 iulie 2018, ora 10.00 - interviul.

VI. ANUNT - privind procedura de achizitionare de servicii de proiectare - inginerie, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie de lucrari pentru realizarea investitiei: "REABILITARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 SULITA, COMUNA SULITA, JUDETUL BOTOSANI"

- CAIET DE SARCINI

- MODELE FORMULARE

- FORMULAR CONTRACT

- DECLARATIE ART. 21

VII. ANUNT - privind procedura de achizitionare de servicii de proiectare - inginerie, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie de lucrari pentru realizarea investitiei: "REABILITARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.2 DRACSANI, COMUNA SULITA, JUDETUL BOTOSANI"

- CAIET DE SARCINI

- MODELE FORMULARE

- FORMULAR CONTRACT

- DECLARATIE ART. 21

VIII. ANUNT - privind procedura de achizitionare de servicii de proiectare - inginerie, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie de lucrari pentru realizarea investitiei: "REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA NR.1 IN LOCALITATEA SULITA, COMUNA SULITA, JUDETUL BOTOSANI"

- CAIET DE SARCINI

- MODELE FORMULARE

- FORMULAR CONTRACT

- DECLARATIE ART. 21

IX. ANUNT - privind procedura de achizitionare de servicii de proiectare - inginerie, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie de lucrari pentru realizarea investitiei: "REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA NR.2 I-VIII IN LOCALITATEA DRACSANI, COMUNA SULITA, JUDETUL BOTOSANI"

- CAIET DE SARCINI

- MODELE FORMULARE

- FORMULAR CONTRACT

- DECLARATIE ART. 21

X. ANUNT - In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, primarul comunei Sulita supune dezbaterii publice la sediul si pe saitul unitatii www.primariasulita.ro, proiectul de hotarare privind aprobarea intocmirii proiectului Amenajamentului Pastoral, pentru pajistile aflate in proprietatea privata a comunei Sulita

XI. Anunt public - In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, primarul comunei Sulita supune dezbaterii publice la sediul si pe saitul unitatii www.primariasulita.ro, proiectul de hotarare privind indexarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Sulita, cu rata inflatiei de 1.34% pentru anul 2019, conform prevederilor art. 491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

XII. Anunt de licitatie - Concesiune teren in suprafata de 4.00 ha teren pentru realizarea unor investiti de interes local, situata in P.C. A 1332 lot 1 in suprafta de 1.00 ha si lot 2 in suprafata de 3.00 ha, in extravilanul loc. Sulita, domeniul privat al comunei.

       

SULITA | istoric | aşezare | populaţie | cultură | economie | galerie foto | scurt documentar
PRIMARIA | primar | viceprimar | structură | declaraţie de avere | evenimente locale | documente publice | licitaţii | contact | link-uri utile
CONSILIUL LOCAL | componenţă | comisii | atribuţii | hotărâri