Consiliul Local Sulita - Hotarari 2020

 

 1. Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Sulita, judetul Botosani. Anexa.

 2. Privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Sulita, pentru perioada februarie 2020 - aprilie 2020

 3. Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sulita pentru anul 2020 - --- Anexa 1 - - Anexa2

 4. Privind alegerea preseditelui de sedita extraordinara a Consiliului local Sulita, convocata de indata pentru ziua de 05.03.2020

 5. Privind aprobarea actualizarii structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului comunei Sulita, judetul Botosani . Anexa 1. Anexa2.

 6. Privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe teritoriul comunei Sulita, jud. Botosani, pentru anul 2020. Anexa 1 . Anexa 2 . Anexa 3 . Anexa 4 . Anexa 5. Anexa 6 . Anexa7 . Anexa 8 . Anexa 9 . Anexa 10

 7. Privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local la nivelul comunei Sulita, jud. Botosani, pentru anul 2020. Anexa 1.

 8. Privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare prin concesiune - judetul Botosani .

 9. Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULOTURAL IN SAT SULITA, COM. SULITA, JUD. BOTOSANI" . ANEXA 1

 10. Privind indexarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale, precum si a texelor speciale, la nivelul comunei Sulita, cu rata inflatiei de 3,8 % in anul fiscal 2021 . Anexa 1.

 11. Privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sulita, pe anul 2019

 12. Privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Sulita, jud. Botosani, pentru trim. I, anul 2020

 13. Privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A. , a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectvului de investitii "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN SAT SULITA, COM. SULITA, JUD. BOTOSANI"

 14. Privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local Sulita, pentru perioada mai - iulie 2020

 15. Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sulita, pentru anul 2020, incepand cu data de 30.04.2020

 16. Privind utilizarea fondului bugetara la dispozitia Consiliului Local al comunei Sulita

* * *

 1. Proces verbal - sedinta CL Sulita din luna februarie 2020

 2. Proces verbal - sedinta CL Sulita din luna aprilie 2020

 

 

       

SULITA | istoric | aşezare | populaţie | cultură | economie | galerie foto | scurt documentar
PRIMARIA | primar | viceprimar | structură | declaraţie de avere | evenimente locale | documente publice | licitaţii | contact | link-uri utile
CONSILIUL LOCAL | componenţă | comisii | atribuţii | hotărâri