Consiliul Local Sulita - Hotarari 2018

 1. Privind stabilirea salariilor de baza functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Sulita - ANEXA

 2. Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare aferent anului 2017 din excedentul bugetului local al anilor precenti

 3. Privind desemnarea d-nei Bresug Carmen - inspector, grad profesional principal - compartimentul Buget - Finante impozite si taxe locale, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sulita, pentru a tine evidenta Registrului datoriei locale si a Registrului de evidenta a garantiei locale la nivelul comunei Sulita

 4. Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice aferent anului 2018, pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sulita, judetul Botosan

 5. Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sulita, pe anul 2018 . ANEXA

 6. Privind aprobarea Strategiei Anticoruptie a comunei Sulita, jud.Botosani, pentru perioada 2016-2020 . ANEXA

 7. Privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii Publice si Programul Anual al Achizitiilor Publice, la nivelul comunei Sulita, jud. Botosani, pentru anul 2018 . ANEXA 1 . ANEXA 2

 8. Privind aprobarea propunerii de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului comunei Sulita. ANEXA

 9. Privind aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a Registrului agricol la nivelul comunei Sulita

 10. Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local la nivelul comunei Sulita, jud. Botosani, pentru anul 2018 . ANEXA

 11. Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Sulita, pentru perioada martie 2018 - mai 2018

 12. Privind alipirea unor suprafete de teren apartinand domeniului privat al comunei Sulita

 13. Privind modificarea si completarea HCL 41/2017 pentru aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale, conform prevederilor Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

 14. .
 15. .
 16. .
 17. .
 18. Privind indexarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Sulita, cu rata inflatiei de 1.34% pentru anul 2019, conform prevederilor art. 491 din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 19. Privind aprobarea Regulamentului pentru exploatarea si inchirierea pajistilor aflate in proprietatea privata a U.A.T. Sulita, jud. Botosani, prin procedura de atribuire directa. ANEXA

 

       

SULITA | istoric | aşezare | populaţie | cultură | economie | galerie foto | scurt documentar
PRIMARIA | primar | viceprimar | structură | declaraţie de avere | evenimente locale | documente publice | licitaţii | contact | link-uri utile
CONSILIUL LOCAL | componenţă | comisii | atribuţii | hotărâri