Consiliul Local Sulita - Hotarari 2018

 1. Privind stabilirea salariilor de baza functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Sulita - ANEXA

 2. Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare aferent anului 2017 din excedentul bugetului local al anilor precenti

 3. Privind desemnarea d-nei Bresug Carmen - inspector, grad profesional principal - compartimentul Buget - Finante impozite si taxe locale, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sulita, pentru a tine evidenta Registrului datoriei locale si a Registrului de evidenta a garantiei locale la nivelul comunei Sulita

 4. Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice aferent anului 2018, pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sulita, judetul Botosan

 5. Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sulita, pe anul 2018 . ANEXA

 6. Privind aprobarea Strategiei Anticoruptie a comunei Sulita, jud.Botosani, pentru perioada 2016-2020 . ANEXA

 7. Privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii Publice si Programul Anual al Achizitiilor Publice, la nivelul comunei Sulita, jud. Botosani, pentru anul 2018 . ANEXA 1 . ANEXA 2

 8. Privind aprobarea propunerii de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului comunei Sulita. ANEXA

 9. Privind aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a Registrului agricol la nivelul comunei Sulita

 10. Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local la nivelul comunei Sulita, jud. Botosani, pentru anul 2018 . ANEXA

 11. Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Sulita, pentru perioada martie 2018 - mai 2018

 12. Privind alipirea unor suprafete de teren apartinand domeniului privat al comunei Sulita

 13. Privind modificarea si completarea HCL 41/2017 pentru aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale, conform prevederilor Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

 14. Priveste declararea perioadei 1 aprilie - 30 aprilie 2018 "Luna curateniei"
 15. Privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Sulita, jud. Botosani, pentru anul 2018
 16. Privind aprobarea intocmirii proiectului Amenajamentului Pastoral, pentru pajistile aflate in proprietatea privata a comunei Sulita
 17. Privind modificarea HCL nr.7 din 2013 pentru efectuarea schimbului de teren in suprafata de 4.000,00 mp, domeniul privat al comunei Sulita si suprafata de 4.000,00 mp teren, proprietatea SC TRAIAN SRL, prin asociat unic Popa Mariana
 18. Privind indexarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Sulita, cu rata inflatiei de 1.34% pentru anul 2019, conform prevederilor art. 491 din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 19. Privind aprobarea Regulamentului pentru exploatarea si inchirierea pajistilor aflate in proprietatea privata a U.A.T. Sulita, jud. Botosani, prin procedura de atribuire directa. ANEXA

 

       

SULITA | istoric | aşezare | populaţie | cultură | economie | galerie foto | scurt documentar
PRIMARIA | primar | viceprimar | structură | declaraţie de avere | evenimente locale | documente publice | licitaţii | contact | link-uri utile
CONSILIUL LOCAL | componenţă | comisii | atribuţii | hotărâri