Consiliul Local Sulita - Hotarari 2017

 1. Privind majorarea tarifului de la suma de250 lei/tona la suma de 330 lei/tona fara TVA, pentru desfasurarea unor activitati de salubrizare pe raza comunei Sulita, jud. Botosani, de catre operatorul de salubrizare SC LOCAL SERVICE SRL, cu sediul in loc. Flamanzi, jud. Botosani, incepand cu data de 01.01.2017

 2. Privind modificarea HCL 24/2016 pentru aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Sulita, jud. Botosani, anul 2017

 3. Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local la nivelul comunei Sulita, jud. Botosani, pentru anul 2017

 4. Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de Educare si Sanatate pentru Copii si Varstnici in risc social, din com.Sulita, jud. Botosani - Batranete demna, Copilarie fericita

 5. Privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Sulita, jud. Botosani

 6. Privind acordarea mandatului special reprezentantului CL Sulita in Adunarea Generala a Actionarilor ADI "ECOPROCES" Botosani

 7. Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice aferent anului 2017, pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sulita, jud. Botosani

 8. Aprobarea investitiei "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA SULITA, JUDETUL BOTOSANI"

 9. Aprobarea investitiei "CONSTRUIRE PODURI SI PODETE IN SATELE SULITASI DRACSANI COMUNA SULITA, JUDETUL BOTOSANI"

 10. Aprobarea investitiei "Infiintare sistem integrat de alimentare cu apa potabila si canalizare apa uzata in comuna Sulita, jud. Botosani"

 11. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea reabilitarii obiectivelor de investitii "Scoli si gradinite pe raza com. Sulita, jud. Botosani"

 12. Privind alegerea presedintelui de sedinta al CL al comunei Sulita, pentru perioada martie-mai 2017

 13. Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sulita, pentru anul 2017

 14. Privind declararea perioadei 1-30 aprilie 2017 - "LUNA CURATENIEI"

 15. Privind declararea codurilor CAEN pentru implementarea activitatilor prin obiectivul de investitie "Platforma de colectare si managementul gunoiului de grajd" in comuna Sulita, jud. Botosani

 16. Privind aprobarea organigramei si statului de fuctii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sulita

 17. Privind modificarea prevederile art. 2 din HCL a comunei Sulita nr. 45/27.08.2009, in sensul inventarierii suprafetei de 17.500 mp teren situata in parcela cadastrala 1401, intravilanul domeniului privat al comunei Sulita

 

       

SULITA | istoric | aşezare | populaţie | cultură | economie | galerie foto | scurt documentar
PRIMARIA | primar | viceprimar | structură | declaraţie de avere | evenimente locale | documente publice | licitaţii | contact | link-uri utile
CONSILIUL LOCAL | componenţă | comisii | atribuţii | hotărâri