Consiliul Local Sulita - Hotarari 2016

 1. Privind validarea numitei ZAMFIRESCU ELENA-SIMONA, in functia de consilier local al CL al comunei Sulita, jud. Botosani

 2. Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sulita, pe anul 2016

 3. Privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea/vizarea autorizatiei de functionare a activitatilor de alimentatie publica in baruri si restaurante potrivit codurilor CAEN - 5610 - Restaurante si 5630 - Baruri

 4. Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local la nivelul comunei Sulita, jud. Botosani, pentru anul 2016

 5. Privind revocarea HCL a comunei Sulita nr. 28/2015 privind vanzarea prin licitatie publica a suprafetei de 171 mp teren, situat in intravilanul loc. Sulita, domeniul privat al comunei, parcela cadastrala 579

 6. Privnd modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sulita, judetul Botosani, anexa 15 din MO al Romaniei nr. 472 bis/2006

 7. Privind transformarea functiei publice de executie vacanta din aparatul de specialitate al primarului comunei Sulita, de consilier, clasa I, grad profesional sperior - compartimentul buget finante, impozite si taxe locale in functia publica de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional asistent

 8. Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, incepand cu data de 01.03.2016

 9. Privind aprobarea procedurii de acordare a anularii cotei din majorarile de intarziere datorate bugetului local al comunei Sulita, prin aplicarea OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale

 10. Privind transformarea functiei publice de executie vacanta din aparatul de specialitate al primarului comunei Sulita, de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior - compartimentul "achizitii publice" in functia publica de executie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional asistent

 11. Privind stabilirea modalitatii de indentificare a beneficiarilor de stimulent educational pentru gradinita, in baza prevederilor Legii nr. 248/2015

 12. Privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Sulita, jud. Botosani

 13. Privind alegerea presedintelui de sedinta al CL al comunei Sulita, pentru perioada martie- mai 2016

 14. Privind incetarea mandatului de consilier al numitei Zamfirescu Elena-Simona

 15. Privind alegerea presedintelui de sedinta al CL al comunei Sulita, pentru perioada martie - mai 2016

 16. Privind declararea perioadei 1aprilie - 30 aprilie 2016 - "LUNA CURATENIEI"

 17. Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a "Serviciului voluntar pentru Situatii de Urgenta" - comuna Sulita, jud. Botosani

 18. Privind unele masuri referitoare la organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului comunei Sulita, jud. Botosani

 19. Privind aprobarea comunei Sulita, jud. Botosani, in ASOCIATIA LEADER COLINELE MOLDOVEI

 20. Privind imputernicirea primarului comunei Sulita - Ciubotariu Costinel, sa semneze in numele si pe seama Comunei Sulita, contractele de achizitie si livrare echipamente pentru colectarea si managementului gunoilui de grajd, in comuna Sulita, jud. Botosani

 21. Privind aprobarea achizitionarii si contractarii in sistem leasing cu o maturitate de 3 ani prin RCI LEASING Romania IFN SA, a unui autoturism marca Dacia, model Dacia Duster Orange 1,5 dCI 109 CP 4x4

 22. Privind validarea numitei Colac Livia, in functia de consilier al Consiliului Local al comunei Sulita, jud. Botosani

 23. Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, incepand cu data de 01.05.2016

 24. Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, incapand cu data de 01.06.2016

 25. Privind aprobarea si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sulita

************

 

 1. Privind constituirea Comisiei de validare a Consiliului Local al comunei Sulita, jud. Botosani, pentru mandatul 2016-2020

 2. Privind validarea alegerii unui numar de 13 consilieri locali alesi, in data de 05.06.2016 ai Consiliului Local al comunei Sulita

 3. Privind constituirea Colnsiliului Local al comunei Sulita, in urma depunerii juramantului pentru mandatul 2016-2020

 4. Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local sl comunei Sulita, jud. botosani, pentru perioada iunie-august 2016

 5. Privind alegerea viceprimarului comunei Sulita

 6. Privind oranizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de acitivitate a Consiliului Local al comunei Sulita

 7. Privind modificarea HCL nr. 35/2016 pentru aprobarea obiectivului de investitie "Modernizare drum comunal DC 27B Dracsani - Draxini, comuna Sulita, jud. Botosani, in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala aprobat prin OUG nr. 28/2013

 8. Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al comunei Sulita

 9. Privind imputernicirea primarului comunei Sulita - Ciubotariu Costinel, sa semneze in numele si pe seama Comunei Sulita, contractul de achizitie europubele, in vederea realizarii investitiei: "Platforma de colectare si managementul gunoilui de grajd", in comuna Sulita, jud. Botosani

 10. Privind virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare

 11. Privind atribuirea in folosinta gratuita, catre Asociatia Leader Colinele Moldovei, a unui spatiu din imobilul "Cladire administrativa", domeniul public al comunei Sulita

 12. Privind desemnarea reprezentantului CL al comunei Sulita in Adunarea Generala a Asociatilor ADI "Ecoproces" Botosani

 13. Privind desemnarea reprezentantului CL al comunei Sulita in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA BOTOSANI"

 14. Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, incepand cu data de 01.09.2016

 15. Privind aprobarea aplicarii tarifului in suma de 250 lei /tona+TVA, pentru desfasurarea unor activitati de salubrizare pe raza comunei Sulita, jud. Botosani, de catre operatorul de salubrizare SC LOCAL SERVICII SRL", cu sediul in loc. Flamanzi, jud. Botosani

 16. Privind alegerea presedintelui de sedinta al CL al comunei Sulita, pentru perioada octombrie - decembrie 2016

 17. Privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli pentru autoturismul din dotarea Primariei comunei Sulita, jud. Botosani

 18. Privind aprobarea participarii comunei Sulita, judetul Botosani, in calitate de membru fondator, la infiintarea "ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA SUD-EST BOTOSANI"

 19. Privind aprobarea asocierii comunei Sulita, judetul Botosani in cadrul "Asociatiei Zona Pescareasca Iazurile Moldovei"

 20. Privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Sulita, pentru a vota interesele comunei in AGA a SC NOVA APASERV SA Botosani

 21. Privind rectificarea bugetului pe anul 2016, incepand cu data de 01.11.2016

 22. Privind desemnarea Dnei Balan Cristina-Maria - inspector, cl I, grad profesional asistent, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sulita, ca reprezentant al comisiei de concurs pentru ocuparea functiei director/director adjunct la unitatea de invatamant a comunei Sulita, jud. Botosani

 23. Privind transformarea unor functii de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sulita

 24. Privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sulita, pentru anul 2017

 25. Privind acordarea burselor scolare pentru elevii din invatamantul preuniversitar ai Scolii Gimnaziale nr.1 Sulita, aferent annului scolar 2016 - 2017

 26. Privind plata cotizatiei anuale, aferenta anului 2016, datoratade uniatea administrativ - teritoriala Sulita, membru fondator din sectorul public, la nivelul Asociatiei Leader Colinele Moldovei

 27. Privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016, incepand cu data de 01.12.2016

 28. Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Sulita, pentru perioada decembrie 2016 - februarie 2017

 29. Privind aprobarea mentinerii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din raza teritoriala a comunei Sulita, pentru anul scolar 2017 - 2018

 30. Privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017, la nivelul comunei Sulita, jud. Botosani, conform prevederilor TIlului IX din Legea nr. 227/2015

 31. Privind aprobarea Statului comunei Sulita, judetul Botosani

 1. Priveste

 

       

SULITA | istoric | aşezare | populaţie | cultură | economie | galerie foto | scurt documentar
PRIMARIA | primar | viceprimar | structură | declaraţie de avere | evenimente locale | documente publice | licitaţii | contact | link-uri utile
CONSILIUL LOCAL | componenţă | comisii | atribuţii | hotărâri