Consiliul Local Sulita - Hotarari 2014

Ianuarie

 1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sulita pentru anul 2014
 2. Privind achizitionarea unui utilaj de dezapezire - autogreder si accesorii pentru buldoexcavator in comuna Sulita, jud. Botosani
 3. Privind atribuirea spre folosinta gratuita, catre ASOCIATIA GRUP LOCAL PESCARESC Botosani, a imobilului Cladire administrativa, domeniul public al comunei Sulita
 4. Privind aprobarea incadrarii in categoria functionala a drumurilor comunale, a unor drumuri satesti si de exploatare
 5. Privind acordarea unui mandat special reprezentantului CL al comunei Sulita in Adunarea Generala a Asociatilor ADI "ECOPROCES" Botosani pentru aprobarea cotizatiei anuale pentru anul 2014
 6. Privind incetrarea mandatului de consiler local al numitului Balan Dan-Dumitru
 7. Privind reorganizarea Comisiei de validare a Consiliului local al comunei Sulita, pentru perioada anilor 2014-2016
 8. Privind validarea numitului Rapa Liviu-Tudor, in functia de consilier local al CL al comunei Sulita

Februarie

 1. Pentru aprobarea planul de actiuni si lucrari de interes local in comuna Sulita
 2. Pentru instrumentarea proiectului "Festivalul Crapului" in comuna Sulita, jud. Botosani, finantat prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013 - pe masura 4- "Incurajarea Activitatilor in Domeniul Turismului Piscicol"

Martie

 1. Privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sulita, jud. Botosani
 2. Privind declararea perioadei 1aprilie -30 aprilie 2014 "Luna curateniei"
 3. Privind desemnarea ordonatorului tertiar de credite al bugetului Consiliului local al comunei Sulita si aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2013-2014
 4. Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Sulita, pentru perioada aprilie-iunie 2014
 5. Privind modul de exercitare a dreptului de acces al fornizorilor de retele publice de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a comunei Sulita, jud. Botosani

Aprilie

 1. Privind participarea comunei Sulita, jud Botosani, in calitate de membru fondator la constituirea O.N.G. - "ASOCIATIA PISCICULTORUL SULITA"
 2. Insusirea stemei Comunei Sulita

Mai

 1. Privind aprobarea Actului Aditional la contractele de concesiune a suprafetelor de pasunat, domeniul privat al comunei Sulita

Iunie

Iulie

 1. Privind modificarea Statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sulita, jud. Botosani
 2. Privind modificarea Anexei 2 la Hotararea Consiliului Local al comunei Sulita nr. 7/27.02.2012, in sensul ca la poz. 3 - sat Chelis, parcela cadastrala 1406 va fi inlocuita cu parcela cadastrala 1498
 3. Privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei Sulita, a suprafetei de 47 ha teren, situat in extravilanul satului Sulita
 4. Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Sulita, pentru perioada august - octombrie 2014

August

 1. Privind actualizarea listei de inventar a domeniului public al comunei Sulita, jud. Botosani
 2. Privind actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Sulita, jud. Botosani

Septembrie

 1. Privind aprobarea contractarii /garantarii unei finantari rambursabile interne/externe in valoare de 875.000 lei
 2. Modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sulita, incepand cu data de 15.09.2014
 3. Privind aprobarea studiului de oportunitate si a raportului de expertiza pentru suprafata de 47.00 ha teren situat in parcelele cadastrale 918, 922, 925, 931, 943, 1321 si 1332, in extravilanul loc. Sulita, domeniul public al comunei, in vederea concesionarii acestui teren

Octombrie

 1. Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sulita, incepand cu data de 01.11.2014
 2. Privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Sulita, pentru perioada noiembrie 2014- ianuarie 2015

Noiembrie

 1. Privind aprobarea implementarii comune a Proiectului "Controlul integrat al poluarii cu nutrienti" si a Conventiei de colaborare intre MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBARILOR CLIMATICE, Unitatea de Management al Proiectului "Controlul integrat al poluarii cu nutrienti", UNITATEA ADMINISTRATIV- TERITORIALA JUDETUL BOTOSANI SI UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA COMUNA SULITA, referitor la implementarea comuna a Proiectului privind "Controlul integrat al poluarii cu nutrienti"
 2. Acordarea diplomei jubiliare si a unui premiu pentru familiile cu domiciliul pe raza administrativ- teritoriala a com. Sulita, care aniverseaza in cursul anului cel putin 50 de ani de casatorie neintrerupta;
 3. Privind stabilirea si acordarea burselor sociale pentru elevii din invatamantul preuniversitar ai Scolii Gimnaziale nr. 1 Sulita, pentru anul scolar 2014-2015
 4. Privind aprobarea asocierii comunei Sulita, jud. Botosani in Asociatia Grup de Actiune Locala "Colinele Moldovei"

Decembrie

 1. Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Sulita incepand cu data de 10.12.2014

 

       

SULITA | istoric | aşezare | populaţie | cultură | economie | galerie foto | scurt documentar
PRIMARIA | primar | viceprimar | structură | declaraţie de avere | evenimente locale | documente publice | licitaţii | contact | link-uri utile
CONSILIUL LOCAL | componenţă | comisii | atribuţii | hotărâri