Consiliul Local Sulita - Hotarari 2013

Ianuarie

 1. Privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2013, valabile in Comuna Sulita, jud. Botosani
 2. Privind aprobarea Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Sulita, jud. Botosani, pentru anul 2013
 3. Privind acordarea unui mandat special reprezentantului CL Sulita in AGA ADI AQUA Botosani, pentru aprobarea cotizatiei anuale
 4. Consiliul Local Sulita ia act de performantele profesionale individuale ale secretarului comunei Sulita
 5. Privind aprobarea Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Sulita
 6. Aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local in comuna Sulita

Februarie

 1. Privind efectuarea schimbului de teren in suprafata de 4000 mp, domeniul privat al comunei Sulita si suprafata de 4000 mp teren, proprietatea SC Traian SRL prin asociat unic Popa Mariana

Martie

 1. Perioada 1-30 aprilie 2013, "LUNA CURATENIEI"
 2. Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sulita pentru anul 2013
 3. Acordarea unui numar de 16 burse de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar al scolii gimnaziale nr.1 Sulita, in anul 2013

Aprilie

 1. Alegerea presedintelui de sedinta a CL Sulita pentru perioada aprilie-iunie 2013
 2. Reglementarea circulatiei in comuna Sulita a autovehiculelor cu masa maxima autorizata de peste 7.5 tone
 3. Privind aprobarea contributiei comunei Sulita la cheltuielile de functionare ale Asociatiei Grupul de Actiune Locala "Colinele Moldovei", pentru anul 2013
 4. Privind acordul de principiu pentru instrumentarea unor proiecte in comuna Sulita, jud. Botosani, masura 322, in cadrul Asociatiei Grupului de Actiune Locala "Colinele Moldovei"
 5. Privind atribuirea in folosinta gratuita, catre Asociatia Grupului de Actiune Locala "Colinele Moldovei", a imobilului - Cladire administrativa, domeniul public al comunei Sulita

Mai

 1. Aprobarea proiectului "Crearea infrastructurii necesare pentru gestionarea electronica a Registrului agricol si a altor activitati specifice in judetul Botosani

Iunie

 1. Privind aprobarea contributiei comunei Sulita cu suma de 8.000 lei, aport la patrimoniul Asociatiei Grup Local Pescaresc Botosani
 2. Acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Sulita pentru a vota interesele comunei in AGA a SC NOVA APASERV SA Botosani
 3. Privind rectificarea bugetului de venituri si chetuieli al comunei Sulita, incepand cu data de 25.06.2013
 4. Stabilirea masurilor privind organizarea pasunatului in comuna Sulita, jud. Botosani
 5. Alegerea presedintelui de sedinta al CL al comunei Sulita, pentru perioada iulie-septembrie 2013
 6. Privind exprimarea acordului de participare ca partener in cadrul proiectului "Antreprenorul rural"

Iulie

 1. Aprobarea obiectivului de investitii "Infiintare spatiu pentru organizarea de targuri de produse agricole si agroalimentare in comuna Sulita, jud. Botosani"
 2. Trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei Sulita, a terenului in suprafata de 4000 mp situata in parcela cadastrala 1528, loc Sulita
 3. Privind virarea de credite de la un capitol la altul al clasificatiei bugetare si de la un program la altul, din cadrul bugetului local al comunei Sulita
 4. Aprobarea studiului de oportunitate pentru suprafata de 8000 mp teren situat in parcela cadastrala 1401 (partial), intravilanul loc. Sulita, domeniul public al comunei, in vederea concesionarii acestui teren

August

 1. Privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sulita, compartimentele si serviciile publice din subordinea CL Sulita
 2. Privind reorganizarea comisiilor speciale de analiza si verificare pe perioada determinata la nivelul CL Sulita, jud. Botosani

Septembrie

 1. Alegerea presedintelui de sedinta al CLal comunei Sulita, pentru perioada octombrie-decembrie 2013

Octombrie

 1. Privind virarea de credite de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare si de la un program la altul
 2. Achizitioanarea unui utilaj pentru dezapezire si intretinere drumuri - AUTOGREDER in comuna Sulita, jud. Botosani
 3. Privind aprobarea obiectivelor si activitatilor Programului integrat regional DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI, IN VEDEREA IMBUNATATIRII CONDITIILOR DE MEDIU, DEZVOLTARII ECONOMICO-SOCIALE A COMUNEI, STOPARII DEGRADARII SI REABILITARII PAJISTII COMUNALE, SI PUNEREA EI IN VALOARE IN ANII 2013-2020
 4. Privind instrumentarea Proiectului "Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural in sat Sulita, comuna Sulita, jud,. Botosani, propus a fi derulat prin Programul National Prioritar derulat prin Compania Nationala de Investitii
 5. Aprobarea asocierii comunei sulita cu unitatile administrativ teritoriale, membre ale ADI "ZONA METROPOLITANA BOTOSANI", in vederea aderarii comunei la Asociatie, in cvalitate de asociat
 6. Acordarea unui mandat special reprezentantului CL al comunei Sulita in AGA "AQUA BOTOSANI" pentru aprobarea cotizatiei anuale

Noiembrie

 1. Privind aprobarea obiectivului de investitii "Modernizare drum comunal DC 27B Dracsani-Draxini, comuna Sulita, jud. Botosani, in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala aprobat prin OUG nr. 28/2013
 2. Priveste rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sulita, incepand cu data de 01.12.2013
 3. Stabilirea si acordarea burselor pentru elevii din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2013-2014
 4. Trecerea din domeniul privat, in domeniul public al comunei Sulita, a terenului in suprafata de 10.000 mp situat in loc. Sulita

Decembrie

 1. Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sulita, incepand cu data de 16.12.2013
 2. Aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economica a comunei Sulita, jud.Botosani, pentru perioada 2014-2018
 3. Pentru validarea dispozitiei primarului nr.38/2013 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sulita, incepand cu data de 16.12.2013
 4. Alegerea presedintelui de sedinta al CL al comunei Sulita, pentru perioada ianuarie-martie 2014

 

       

SULITA | istoric | aşezare | populaţie | cultură | economie | galerie foto | scurt documentar
PRIMARIA | primar | viceprimar | structură | declaraţie de avere | evenimente locale | documente publice | licitaţii | contact | link-uri utile
CONSILIUL LOCAL | componenţă | comisii | atribuţii | hotărâri