Comisia nr.1 - activitati economico-financiare, administrarea domeniului public si privat al comunei, de amenajare a teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, agricultura si gospodarire comunala, servicii si comert, propusa din urmatorii consilieri :

 1. Damian Gheorghe - presedinte de comisie
 2. Puscasu Elena - secretar comisie
 3. Petrujinschi Spiridon - membru
 4. Hutanu Dumitrel - membru
 5. Moisa Dumitrel - membru

Comisia nr. 2 - activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, protectie copii, munca si protectie sociala, activitati sportive si de agrement:

 1. Colac Livia - presedinte comisie
 2. Paduret Mihai - secretar comisie
 3. Mocanu Mihai - membru

Comisia nr. 3 - pentru activitati de administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor

 1. Diaconu Gheorghe - presedinte comisie
 2. Popescu-Novotni - secretar comisie
 3. Ginju Neculai - membru
 4. Turcanu Costinel - membru
 5. Ciornei Toni - membru

 

 

 

 

SULITA | istoric | aşezare | populaţie | cultură | economie | galerie foto | scurt documentar
PRIMARIA | primar | viceprimar | structură | declaraţie de avere | evenimente locale | documente publice | licitaţii | contact | link-uri utile
CONSILIUL LOCAL | componenţă | comisii | atribuţii | hotărāri